Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8695
Title: Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verenigingslandschap in Sint-Truiden
Authors: GOVAERTS, Sabrina
Missotten, Sofie
Advisors: TORFS, M.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In het eerste hoofdstuk van deze eindverhandeling beschrijven we de probleemstelling. We verduidelijken in het kort het probleem en lichten de centrale onderzoeksvraag en deelvragen toe. In het tweede hoofdstuk beschrijven we het conceptueel model en het onderzoeksopzet en proces. Het derde hoofdstuk van dit onderzoek zal over de boekhouding van verenigingen met betrekking tot de nieuwe vzw -wetgeving gaan. Door middel van een literatuurstudie worden de boekhoudkundige regels van verenigingen uiteengezet. Vervolgens worden in hoofdstuk vier de resultaten met betrekking tot de boekhouding van de enquêtes besproken. In hoofdstuk vijf van ons onderzoek wordt de volledige enquête geanalyseerd en worden de verschillen en gelijkenissen binnen de verenigingen van Sint -Truiden besproken. Enkele interessante resultaten worden ook hier verder uitgediept.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8695
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03211022007632c.pdf999.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 24, 2022

Download(s)

6
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.