Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8702
Title: Simulatie-optimalisatie van beslissingen in verband met voorraadbeheer
Authors: JOOKEN, Tom
Advisors: JANSSENS, G.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze eindverhandeling wordt de integratie van simulatie en optimalisatie besproken. Ook aan de mogelijkheden dat dit biedt wordt aandacht besteed. Er worden een aantal technieken aan die binnen simulatie-optimalisatie gebruikt worden aangehaald. Hierbij wordt dieper ingegaan op de methodologie van responsoppervlakken, welke ook gedemonstreerd wordt aan de hand van een voorbeeld. Het laatste hoofdstuk handelt over de techniek rond de gezamenlijke aanvulling van voorraden (joint replenishment). Als één van beide producten zijn bestelpunt bereikt, gaat het model na of het andere product zijn can-order punt bereikt heeft. Alle andere producten waarvan het can-order punt bereikt wordt, worden mee opgenomen in de bestelling om vaste bestelkosten te besparen. Verder worden drie externe factoren veranderd. Deze externe parameters bestaan uit de verdeling van de vraag, de grootte van de vaste bestelkost en de grootte van de variabele bestelkosten.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8702
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02198712007414c.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 20, 2022

Download(s)

14
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.