Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8711
Title: Economische haalbaarheid van verbranding voor de omzetting van biomassa in energie
Authors: CEUNEN, Sofie
Advisors: THEWYS, T.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling gaat na of de omzetting van biomassa in energie economisch haalbaar is. Meer specifiek: is de verbranding van korte omloophout voor de productie van elektriciteit (en warmte) rendabel? Er is een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Het economisch luik bouwt stap voor stap het NCW-model op en vult dit model in met cijfers uit de literatuur. De analyse is uitgevoerd voor een verbrandingsinstallatie met opwekking van elektriciteit en een WKK-installatie. Het belangrijkste verschil tussen beide installaties ligt in de jaarlijkse inkomende kasstroom. Bij beide installaties is het investeringsproject onder de aangenomen veronderstellingen economisch haalbaar. Beide installaties vertonen schaalvoordelen, zowel in de investeringskosten als in de jaarlijkse werkingskosten. Hierdoor stijgt de netto contante waarde bij een toenemende capaciteit. In een sensitiviteitsanalyse is de gevoeligheid van de netto contante waarde voor veranderingen in een aantal parameters nagegaan.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major technologie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8711
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02195682007415c.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 26, 2022

Download(s)

6
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.