Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8712
Title: Instrumenten van reguleringsmanagement en wetgevingskwaliteit
Authors: VAN CAUWENBERGE, Annelies 
Advisors: VEREECK, L.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In Vlaanderen bestaan er meer dan 500 wetten en decreten en om en bij de 1500 besluiten. Vlaanderen mag dan wel veel wetgeving bezitten, toch bestaat er te weinig goede wetgeving. De Vlaamse wetgevingskwaliteit laat namelijk maar al te dikwijls te wensen over. Om het begrip wetgevingskwaliteit te omvatten, heeft de Vlaamse overheid acht kenmerken van goede regelgeving opgesteld. Volgens haar is kwaliteitsvolle wetgeving noodzakelijk en doeltreffend, doelmatig en afgewogen, uitvoerbaar en handhaafbaar, rechtmatig, samenhangend, eenvoudig, duidelijk en toegankelijk, onderbouwd en overlegd, en tot slot blijvend relevant en actueel. De meeste Vlaamse wetgeving voldoet niet aan deze acht kenmerken. Dit ondanks de implementatie van het reguleringsmanagement. Hieruit volgt dan ook de centrale onderzoekshypothese, namelijk de vraag op welke wijze de instrumenten van het reguleringsmanagement kunnen bijdragen aan de verbetering van de wetgevingskwaliteit in Vlaanderen. Reguleringsmanagement
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8712
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04217932007632c.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 22, 2022

Download(s)

8
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.