Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8713
Title: Schatting van de waarde van een heringericht grindontginningsgebied. Gevalstudie: Kinrooi
Authors: RUTTEN, Joke
Advisors: THEWYS, T.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Vanuit de federatie Belbag en de gemeente Kinrooi was er vraag naar een ontbrekende representatieve monetaire waardering van een geherstructureerd grindontginningsgebied. Deze informatiebehoefte is van belang voor het te voeren beleid bij de toekomstige inrichting van voormalige grindwinningsgebieden en voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. Voor het onderzoek hanteerden we de volgende overkoepelende onderzoeksvraag: Wat betekent de herinrichting van een grindontginningsgebied voor de omgeving en voor de plaatselijke economie? Daarnaast formuleerden we ook vijf deelvragen voor nader onderzoek: Wat is de monetaire waarde van een natuurgebied? Wat is de monetaire waarde van een landbouwgebied? Wat is de monetaire waarde van een recreatiegebied? Wat zijn de effecten van de herinrichting op de omgeving? In hoeverre wordt er rekening gehouden met de mening en de voorstellen van belanghebbenden? De gekozen onderzoeksstrategie is een kosten-batenanalyse gebaseerd op gegevens afko
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major internationaal zakenwezen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8713
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03205692007413c.pdf15.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 15, 2022

Download(s)

6
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.