Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8721
Title: Werkloosheidsproblematiek in Vlaanderen. Gevalstudie : Genk
Authors: Mantels, Kristof
Advisors: LENAERS, S.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De toenemende vergrijzing en ontgroening van de Vlaamse bevolking zorgen steeds meer voor een krapte op de arbeidsmarkt. Toch zal daardoor het werkloosheidsprobleem niet vanzelf opgelost geraken. Er dient in Vlaanderen vooral iets gedaan te worden aan de werkloosheid bij jongere, die hoger ligt dan bij de oudere leeftijdsgroepen. In een eerste deel van de literatuurstudie wordt aangetoond dat de hogere werkloosheidsgraad bij de jongeren vooral te wijten conjunctuurgevoeligheid, laaggeschooldheid, en allochtone afkomst. In het tweede deel van de literatuurstudie worden de acties ter bestrijding van de jongerenwerkloosheid besproken. We onderscheiden het "Steden- en gemeentenplan", "Afwisselend leren en werken" en het "Rosettaplan". In het praktijkonderzoek wordt dan geopteerd om het Steden -en gemeentenplan verder te analyseren voor de stad Genk. Dit proefproject werd opgezet voor de 13 meest problematische steden en gemeenten wat betreft jongerenwerkloosheid in Vlaanderen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8721
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04217942007633c.pdf621.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 16, 2022

Download(s)

12
checked on May 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.