Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8727
Title: Groeideterminanten van Belgische bedrijven : verschillen tussen provincies
Authors: GEBOERS, An
Advisors: LIMERE, A.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Ondernemingen die een snelle groei vertonen, bepalen in belangrijke mate het competitief vermogen van onze economie. De aanwezigheid van veel snelgroeiende ondernemingen beïnvloedt het ondernemingsklimaat in positieve zin. Ondernemingsgroei is bijgevolg een gewenst objectief zowel voor de onderneming zelf als voor de economie in zijn geheel. Vandaar dat academici, managers en beleidsmakers een toenemende belangstelling tonen voor de groei van ondernemingen. De groei van ondernemingen wordt door een uitgebreid spectrum van factoren beïnvloed. Deze factoren kunnen opgedeeld worden in drie categorieën: bedrijfsspecifieke factoren, regionale determinanten en sectoriële determinanten. De groei van een onderneming enkel aan de hand van bedrijfsspecifieke factoren trachten te verklaren, zou getuigen van weinig inzicht. Een onderneming is immers ingebed in haar regionale omgeving. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat bedrijfssucces sterk afhankelijk is van elementen die eigen zijn aan
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/8727
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Eindverhandelingen 2007-2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03209452007414c.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.