Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/14134
Title: Emotional computing in collaborative gaming
Authors: Degraen, Donald
Advisors: LUYTEN, Kris
QUAX, Peter
Issue Date: 2012
Publisher: tUL Diepenbeek
Abstract: Affective Computing werd voor het eerst gedefinieerd door R.W. Picard. Het is de multidisciplinaire onderzoekstak van de informatica die de link probeert te leggen tussen de informatica en het ervaren, opwekken en analyseren van affectie. Dankzij de uiting van affectie verloopt dagdagelijkse communicatie natuurlijker en gemakkelijker. We kunnen hierdoor elkaars emoties beoordelen zodat we met deze informatie rekening kunnen houden om gepast te reageren en samenwerking te optimaliseren. Deze masterproef is getiteld Emotional computing in collaborative gaming en bestaat uit drie grote delen, een inleidend deel, de literatuurstudie en de omschrijving van de bijdrage aan Affective Computing. Het opzet van deze masterproef is onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van het onderwerp Affective Computing en zelf een bijdrage leveren in de vorm van een collaboratieve toepassing.
Notes: master in de informatica-Human-Computer-Interaction
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/14134
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.