Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10073
Title: Perspectieven van fotovoltaïsche energie. Toepassing voor energieparken en de site Herkenrode
Authors: WINTERS, Bregt
Advisors: MANCA, J.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Een betrouwbare, propere, en betaalbare energievoorziening is één van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool zijn niet onuitputtelijk. Door de snelle stijging van de globale energieconsumptie, zullen we naar oplossingen moeten zoeken om ook in de toekomst aan de energievraag te kunnen voldoen. De nood aan alternatieve energie is niet alleen het gevolg van de stijging van de vraag naar energie, maar ook het gevolg van neveneffecten van het gebruik van fossiele brandstoffen. Eén van de meest voor de hand liggende alternatieven is zonne-energie. Doordat technologieën verbeteren, de kost van elektriciteit verkregen uit fossiele brandstoffen stijgt en omwille van de marktontwikkeling en het schaaleffect, wordt zonne-energie economisch aantrekkelijker. In deze masterproef worden vooreerst een aantal perspectieven van fotovoltaïsche energie onder de loep genomen. Vervolgens bespreken we de mogelijkheid van fotovol
Notes: 2de masterjaar handelsingenieur - technologie-, innovatie- en milieumanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10073
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03209872008589c.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 28, 2022

Download(s)

4
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.