Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10086
Title: Haalbaarheid van multimodaal vervoer over lange afstanden via het spoor. Gevalstudie bij steenfabrieken Vandersanden voor het transport via spoor tussen België en Rusland
Authors: CREEMERS, Sofie
Advisors: LEMEIRE, F.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In het eerste inleidende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de situering van het onderwerp. Vlaanderen en België bezitten verscheidene troeven waardoor logistiek een belangrijk thema is in deze regio. Zo heeft zowel Vlaanderen als België een goede infrastructuur en kennisplatform. De belangrijkste troef is echter de zeer gunstige ligging. De regio fungeert als middelpunt in verscheidene belangrijke netwerken zoals de blauwe banaan. Tevens ligt België centraal in de Europese Unie waardoor logistiek veel belang kent. De externe vervoerkosten bij wegvervoer lopen echter hoog op door onder andere de toenemende congestie en het aantal ongevallen. Desondanks wordt 79% van het vrachtvervoer in Vlaanderen vervoerd via de weg. Er bestaan echter alternatieven. Zo genereren het spoor en de binnenvaart lagere externe kosten. Om gebruik te maken van deze alternatieven zal het transport steeds multimodaal verlopen. Het unimodaal vervoer via het spoor of de binnenvaart is namelijk niet mogelij
Notes: 2de masterjaar handelsingenieur - operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10086
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04217512008588c.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 17, 2022

Download(s)

6
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.