Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10108
Title: Gendergericht diversiteitsbeleid bij De Lijn. Gevalstudie: chauffeurs en controleurs
Authors: GUS, Melissa
Advisors: LENAERS, S.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Op welke manier trachten ondernemingen gelijke arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen te bevorderen en welke effecten brengt dit teweeg? In de literatuurstudie wordt enerzijds nagegaan hoe ondernemingen diversiteit in de praktijk kunnen managen. Anderzijds wordt de arbeidsmarktpositie van vrouwen in Vlaanderen en in de vervoerssector geschetst. Na de bestudering van de literatuur vond er een praktijkonderzoek plaats bij De Lijn. Hierbij werd nagegaan hoe zij hun diversiteitsbeleid gericht op vrouwen aanpakken. Eerst werd er een analyse gemaakt van het diversiteitsbeleid. Vervolgens werd er een reeks chauffeurs en controleurs van De Lijn bevraagd. Uit dit onderzoek bleek dat De Lijn nog een lange weg af te leggen heeft vooraleer haar streefcijfers behaald zijn. Hoewel De Lijn een efficiĆ«nt beleid voert, zijn er enkele verbeterpunten aan het licht gekomen, rekening houdend met de literatuurstudie en de interviews.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10108
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05226722008631c.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 20, 2022

Download(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.