Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10150
Title: Globalisering en toerisme: Europese touroperators
Authors: GRIETEN, Tine
Advisors: DE GROOTE, P.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef tracht een beeld te vormen omtrent de invloed van het globaliseringsproces op de toeristische sector, met in het bijzonder op de subsector van de touroperating. Deze invloed zal onderzocht worden door een antwoord te zoeken op de volgende centrale onderzoeksvraag: 'Hoe heeft het globaliseringsproces de Europese touroperators beïnvloed?'. De centrale onderzoeksvraag wordt verder opgesplitst in een aantal deelvragen die verschillende invloeden van het globaliseringsproces zullen behandelen. Deze invloeden zijn met name de herstructurering van de sector door een groot aantal internationale fusies en overnames en de invloed en opkomst van het internet binnen het toerisme. Het onderzoek in deze masterproef wordt uitgevoerd aan de hand van een literatuurstudie aangevuld met informatie uit diepte-interviews en uit een online enquête. In het inleidende hoofdstuk wordt het begrip 'touroperator' omschreven, eveneens wordt de touroperator gekaderd als inkoper en als verkoper bi
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10150
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05227712008632c.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 23, 2022

Download(s)

18
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.