Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10156
Title: Diversiteitsstrategieën als basis van het aanwerven van allochtonen
Authors: VANDERLINDEN, Elke
Advisors: LENAERS, S.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze masterproef handelt over de redenen waarom bedrijven allochtonen (niet) tewerkstellen. Deze redenen worden samengevat in diversiteitstrategieën. Dit zijn tewerkstellingsstrategieën die het bedrijf onbewust toepast. Aangezien de competitieve strategie die het bedrijf handhaaft, bepaalt hoe het bedrijf op lange termijn een houdbaar concurrentievoordeel kan behalen, heeft deze strategie mogelijk een invloed op de redenen waarom het bedrijf (allochtone) mensen aanwerft. Daarom wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen de diversiteitstrategieën en de competitieve strategieën. Vervolgens wordt gekeken of de grootte van het personeelsbestand en de sector waarin het bedrijf werkzaam is een invloed hebben op deze relaties. Ten slotte wordt nagegaan hoe de diversiteit- en competitieve strategieën verdeeld zijn over de groottes van het personeelsbestand en de sectoren en ook hoe de groottes van het personeelsbestand en de sectoren verdeeld zijn over deze strategieën.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10156
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05226912008631c.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

54
checked on May 26, 2022

Download(s)

72
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.