Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10273
Title: De volle rechtsmachtbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in asielzaken. Eén jaar rechtspraak (juni 2007-augustus 2008) in een breder perspectief
Authors: WIJNANTS, Anja 
Issue Date: 2009
Publisher: die keure
Source: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, 2009(3). p. 190-204
Abstract: In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat de belangrijkste hervorming heet te zijn in het Belgische asielrecht sedert twintig jaar. De oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is hier een zeer belangrijk onderdeel van. Er wordt een overzicht geboden van de rechtspraak die dit administratief rechtscollege heeft ontwikkeld tijdens het eerste gerechtelijk jaar in zijnbestaan, in de context zijn eigen wettelijk vastgelegde bevoegdheid en in het licht van de belangrijkste wetswijzigingen mbt asiel en subsidiaire bescherming.
Keywords: rechtspraakoverzicht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Asiel - Subsidiaire bescherming
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10273
ISSN: 0776-8605
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2010
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.