Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10393
Title: Cliënteel van een vrij beroep. Vermogensrechtelijk statuut binnen het wettelijk stelsel
Authors: TORFS, Nan 
Issue Date: 2009
Publisher: Wolters Kluwer
Source: Notarieel en Fiscaal maandblad, 2009. p. 329-341
Abstract: In deze bijdrage wordt onderzocht wat het lot is van het cliënteel van een vrij beroep in het kader van het wettelijk stelsel. Dit is slechts een beperkt aspect van het vraagstuk van het vermogensrechtelijk statuut van het cliënteel van een vrij beroep. Het volledige vraagstuk van de behandeling van het cliënteel van het vrij beroep binnen het erfrecht en het schenkingsrecht blijft hier buiten beschouwing. Deze problematiek verdient een afzonderlijke studie. Wat wel aan de orde komt is de behandeling van het cliënteel van het vrij beroep binnen het wettelijk stelsel. Hierbij wordt de hypothese behandeld van partners die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. Partners die gehuwd zijn met scheiding van goederen, en van partners die ongehuwd samenleven, ofwel gewoon feitelijk, ofwel wettelijk blijven buiten beschouwing. Een vrij beroep kan gewoon worden uitgevoerd, zonder dat werd voorzien in een specifiek kader, zodat we in feite te maken hebben met een eenmanszaak. Het vrij beroep zal echter vaak worden uitgevoerd binnen het formeel kader van een vennootschap. Beide hypotheses worden behandeld. De bestaande stand van zaken zal worden weergegeven en waar mogelijk zal worden nagegaan of geen maatregelen kunnen worden genomen ter verbetering of verduidelijking van de situatie. Desgevallend zullen clausules worden voorgesteld.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10393
ISSN: 1370-3889
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.