Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1041
Title: Haptisch renderen van CSG bomen
Authors: CORNELISSEN, Jeroen
Issue Date: 2006
Abstract: Tegenwoordig zijn er tal van applicaties op de markt waarmee objecten interactief gemanipuleerd kunnen worden. Deze maken hiervoor haast allemaal gebruik van een combinatie van toetsenbord en muis als input en beperken de feedback tot het visueel tonen van de modelleeractie. Om het gevoel van immersie in zulke modelleeromgevingen te vergroten, kan er een haptische component toegevoegd worden. Gebruik makend van een toestel voor haptische interactie zoals de PHANToM, wordt het mogelijk om objecten in de scène niet alleen te voelen, maar ook interactief te kunnen manipuleren. Dit is een haptische CSG modeller die gebruik maakt van CSG om wijzigingen aan de scène door te voeren. Ze is concreet geïmplementeerd, samen met twee interactieve tools: een interactieve boor en beitel. Aan de hand van deze twee tools wordt uitgelegd welke issues zich zoal kunnen voordoen tijdens het interactief haptisch modelleren van CSG bomen. De bedoeling van deze thesis is om te onderzoeken hoe zo'n haptische modelleeromgeving gerealiseerd kan worden. Dit gebeurt aan de hand van een literatuurstudie, de ontwikkeling van de interactieve modelleeromgeving en de concrete modelleeroperaties. Haptic Modelling van CSG Objecten - § Abstract pii
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1041
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cornelissen_jeroen.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.