Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10539
Title: Doorrekenen beleidsmaatregelen met het FEATHERS activiteitengebaserede model
Authors: BELLEMANS, Tom 
JANSSENS, Davy 
WETS, Geert 
Issue Date: 2009
Source: Belgisch wegencongres: vol. 21.
Series/Report no.: 21
Abstract: Op een duurzame wijze tegemoetkomen aan de nood aan transport is sinds geruime tijd een belangrijk aandachtspunt van overheden op alle mogelijke hiërarchische niveaus. Om de door het beleid vooropgestelde doelstellingen te bereiken kan een waaier aan maatregelenpaketten aangewend worden. Het is bijgevolg van groot belang om de impact van deze maatregelen op een betrouwbare wijze te kunnen doorrekenen en te evalueren in termen van hun duurzaamheid vooraleer deze in de praktijk door te voeren. In deze paper wordt ingegaan op hoe de impact van een aantal beleidsmaatregelen kan worden doorgerekend gebruik makend van het FEATHERS activiteitengebaseerd platform. Hiertoe wordt gekeken naar welke attributen deze beleidsmaatregelen beïnvloeden en hoe deze zich vertalen in scenarios die met behulp van de activiteitengebaseerde modellen in het FEATHERS platform kunnen worden doorgerekend.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10539
Category: C2
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.