Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10647
Title: Dossier 4392. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereekomst
Authors: TORFS, Nan 
Issue Date: 2009
Source: Verslagen comité voor studie en wetgeving
Abstract: Op 30 april 2008 werd door de heer Guy Swennen het “wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst” ingediend. Op 16 januari 2009 heeft de Raad van State een advies uitgebracht. Het wetsvoorstel werd nog niet verder behandeld. Het raakt echter een reëel probleem aan dat een grondigere studie van het wetsvoorstel verantwoordt.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10647
Category: O
Type: Preprint
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CSW.pdfPreprint67.18 kBAdobe PDFView/Open
csw aanvulling.pdfAanvulling16.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.