Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10930
Title: Twintig jaar sociale grondrechten in de Grondwet – Overzicht van de doctrine
Authors: MAES, Gunter 
Issue Date: 2010
Publisher: Intersentia
Source: Rauws, W. & Stroobant, M. (Ed.) Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux: Artikel 23 Gw.: een stand van zaken na twee decennia - Article 23 Const. : état des lieux après deux décennies, p. 141-163.
Abstract: I. Inleiding = II. Totstandkoming en onthaal: A. Historische groei en elementen in het debat - B. Totstandkoming van artikel 23 Grondwet - C. Juridische vragen bij een nieuwe grondwetsbepaling = III. De directe werking van artikel 23 Gw: A. Directe werking in België – Basisbeginselen - B. En toch is er directe werking = IV. Standstillwerking van artikel 23 Gw: A. Rechtvaardiging en inhoud van het beginsel - B. Begrenzing van het beginsel = V. Afweerrecht in de school van de klassieke grondrechten: A. Algemeen - B. Grondwetconforme interpretatie - C. Oriënterende werking = VI. Directe werking in het objectief contentieux = VII. Horizontale werking = VIII. Menselijke waardigheid. Artikel 23 lid 1 als matrixgrondrecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/10930
ISBN: 978-90-5095-901-8
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.