Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11201
Title: “De toerekenbaarheid en objectieve aansprakelijkheid bij burenhinder (art. 544 B.W.): het Hof van Cassatie zaait verwarring en schept onduidelijkheid”
Authors: BAEKELAND, Christophe 
Issue Date: 2009
Publisher: Kluwer
Source: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 2009(9). p. 469-474
Abstract: Inhoud: I. Inleiding. II. Het begrip 'toerekenbaarheid ont(k)leed: A. De compensatieplichtige persoon; B. Onderscheid met oorzakelijk verband. III. De objectieve aansprakelijkheid van artikel 544 BW: 1° Wat is foutloze aansprakelijkheid?; 2° Wat is het doel van de kwalitatieve aansprakelijkheidsleer?; 3° De invulling van de objectieve aansprakelijkheid bij artikel 544 BW. IV. Besluit.
Keywords: Compensatie - Toerekenbaarheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/11201
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2011
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
burenhinder.pdfPreprint553.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.