Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11209
Title: "De starters-bvba: een interessante vennootschapsvorm?"
Authors: BAEKELAND, Christophe 
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Source: De Juristenkrant, 211. p. 11-11
Abstract: Om de economische crisis het hoofd te bieden en jonge ondernemers meer kansen te geven, introduceerde de wetgever de starters-BVBA in de Belgische rechtsorde. Hij liet zich daarbij voornamelijk inspireren door de Britse Limited Company en de Duitse mini-GmbH. De officiële afkorting van de vennootschapsvorm is S-BVBA. De S-BVBA moet het woord ‘starter’ toevoegen aan haar rechtsvorm op al haar akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, website(s) en op haar (uittreksels van) oprichtingsakte (bij de bekendmaking).
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/11209
ISSN: 1374-3538
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.