Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11459
Title: Hoe moeten tijdens het huwelijk verworven rechten in een groepsverzekering bij de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen worden betrokken?
Authors: TORFS, Nan 
Issue Date: 2010
Publisher: Kluwer
Source: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 7. p. 329-335
Keywords: groepsverzekering - huwelijksvermogensrecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/11459
ISSN: 0775-2814
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2011
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.