Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDOUMEN, Kathleen-
dc.date.accessioned2007-01-05T14:41:44Z-
dc.date.available2007-01-05T14:41:44Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1153-
dc.description.abstractMultiple sclerose (MS) wordt gekenmerkt door een immuungemedieerde afbraak van de myelinelaag rondom de zenuwen in het centrale zenuwstelsel (demyelinisatie). Sinds enkele jaren is er vernieuwde aandacht gekomen voor de rol van regulatoire T-cellen in autoimmune ziekten, waarbij een belangrijke subpopulatie van CD4+ T-cellen met constitutieve CD25 expressie (Tregs) een kritische functie vervult in de perifere immuuntolerantie. Echter zijn de ontwikkeling en functionele eigenschappen van deze cellen nog niet volledig opgehelderd zijn. Om betere inzichten te verkrijgen op vlak van de functionele capaciteiten alsook het TCR profiel van deze cellen in het perifere bloed, werden in deze studie de suppressieve eigenschappen en het V7-gengebruik van geïsoleerde CD4+CD25+ T-cellen bestudeerd. Er werd daarbij gekeken naar een verschil tussen gezonde controlepersonen en MS-patiënten (RR-MS of SP-MS). Wat betreft frequentie van CD4+CD25high regulatoire T-cellen, werd er geen significant verschil gevonden tussen gezonde controlepersonen en MS-patiënten. In de meerderheid van RR-MS- patiënten werd een gereduceerde suppressorfunctie vastgesteld, dit in tegenstelling tot SP-MS- patiënten waar een suppressieve functie vergelijkbaar met gezonde controlepersonen werd vastgesteld. Twee methoden, [3H] thymidine incorporatie en CFSE labeling, werden hiervoor aangewend en beide bleken uiterst efficiënt voor de bepaling van het suppressie patroon van CD4+CD25+ regulatoire T-cellen (Tregs). Myeline reactieve T-cellen, zijnde antigeen-specifiek voor MBP, MOG of TT als controle antigeen werden zowel in de CD4+ als CD4+CD25- T- celpopulatie aangetoond van gezonde controlepersonen en MS-patiënten. De frequentie bij CD4+ T- cellen was echter lager vergeleken met de CD4+CD25- T-celfrequentie. Dit is een indirecte indicatie dat Tregs in de CD4+ T-celpopulatie autoreactieve antigeen responsen onderdrukken. MBP reactieve T-cellen van gezonde controlepersonen vertonen daarbij ook een Th0 cytokine profiel (zowel IFN-E als IL-4) terwijl in het perifer bloed van een MS-patiënt eerder T-cellen met een Th1 cytokine profiel (voornamelijk IFN- E) voorkomen. V7-gen expressie analyse van CD4+CD25-, CD25low en CD25high T-cellen van enerzijds gezonde controlepersonen of MS-patiënten gaf indicaties dat de T-cellen bij alle donoren zeer divers waren in hun V7-gen profielen. CD4+CD25low en CD4+CD25high T-cellen hadden een meer vergelijkbaar expressie profiel dan CD4+CD25- T- cellen wanneer geanalyseerd werd binnen en onderling tussen de studiegroepen. Mogelijk treedt een verstoring ter hoogte van de CD4+CD25- T-celpopulatie op bij MS-patiënten. Deze experimentele bevindingen geven aan dat CD4+CD25+ regulatoire T-cellen een belangrijke rol spelen in de T-celgemedieerde responsen bij MS. Verder onderzoek is daarom aangewezen met het oog op de ontwikkeling van therapeutische strategieën voor autoimmune aandoeningen zoals MS.-
dc.format.extent794509 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleStudie van CD4+CD25+ regulatoire T-cellen bij patiënten met multiple sclerose-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages65-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationDOUMEN, Kathleen (2005) Studie van CD4+CD25+ regulatoire T-cellen bij patiënten met multiple sclerose.-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doumen-kathleen.pdf775.89 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

30
checked on Jun 24, 2022

Download(s)

4
checked on Jun 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.