Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11888
Title: De theoretische grondslagen van Appreciative Inquiry
Authors: GRIETEN, Styn 
LAMBRECHTS, Frank 
Issue Date: 2011
Publisher: Lannoo Campus
Source: Bouwen, Griet & Meeus, Myrielle (Ed.) Vuur Werkt. Met talent toekomst maken, p. 145-161.
Abstract: Dit hoofdstuk gaat dieper in op de theoretische grondslagen van Appreciative Inquiry (AI) als veranderfilosofie en -benadering. De academische ontstaansgeschiedenis wordt geschetst, de uitgangspunten en principes van AI worden grondig uitgediept en AI wordt naast de meer courante 'problem-solving' benadering gezet. De auteurs benadrukken sterk dat AI gezien dient te worden als een manier om aan relatieopbouw te werken en dit in diverse samerwerking- en verandercontexten. De 4D cyclus wordt besproken samen met de condities die AI ondersteunen of vergemakkelijken. Aandacht gaat ook uit naar diverse kritieken op AI waarna deze kritieken worden weerlegd aan de hand van diverse argumenten.
Keywords: Appreciative Inquiry, relationele praktijk, theoretische grondslagen, condities, 4-D cyclus
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/11888
ISBN: 9789020989410
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grieten Lambrechts_AI Academische omkadering_preprint.pdfPreprint157.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 19, 2022

Download(s)

26
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.