Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12090
Title: Belgische toestanden
Authors: VALGAEREN, Elke 
Issue Date: 2011
Publisher: AUP
Source: Tijdschrift voor Genderstudies, 14(2). p. 2-5
Abstract: Dit artikel vormt het redactioneel van het Tijdschrift voor Genderstudies (2011/2). Er wordt een inleiding gegeven over twee bijdragen over de vertegenwoordiging van vrouwen in de Belgische politiek. Hierbij wordt er vertrokken van een korte genderanalyse van de actuele toestand in de Belgische politiek.
Keywords: quota gender
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12090
Link to publication: http://www.tijdschriftgenderstudies.eu/
ISSN: 1388-3186
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.