Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12285
Title: Beslissingsondersteunend instrument voor intermodaal transportbeleid
Authors: Macharis, Cathy
CARIS, An 
Pekin, Ethem
JOURQUIN, Bart 
Issue Date: 2011
Publisher: Stichting Tijdschrift AGORA
Source: AGORA - Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 2011(1). p. 11-14
Abstract: Verschillende beleidsmaatregelen worden genomen om een modal shift te creëren naar intermodaal goederentransport. Voorbeelden zijn het verlenen van subsidies, het helpen opstarten van nieuwe terminals of nieuwe shuttles, enz. Een analyse, zowel verkennend als evaluerend, is belangrijk om de impact ervan in te schatten.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12285
ISSN: 1380-6319
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AgoraMacharisCarisPekinJourquin.pdfPreprint2.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

108
checked on May 20, 2022

Download(s)

144
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.