Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12367
Title: Chemical Leasing: efficiënter en veiliger omgaan met chemische stoffen
Authors: HOPPENBROUWERS, Marianne 
Issue Date: 2010
Publisher: Kredietbank - CERA
Source: Argus Milieumagazine, 1
Abstract: Ongevallen met chemische stoffen zijn voor bijna alle bedrijven een reëel risico. Elk bedrijf gebruikt immers stoffen in zijn processen. Het gebruik van deze stoffen behoort niet tot de kernactiviteiten, maar is wel onontbeerlijk voor de productie. Alle hulpmiddelen om een veilig gebruik van chemische stoffen te vergemakkelijken zijn dan daarom meer dan welkom. Daar komt Chemical Leasing (ChL) bij te pas. Chemical leasing is een model dat de toepassing van chemische stoffen optimaliseert, het resultaat garandeert en de veiligheid verhoogt zonder de (administratieve) lasten voor de gebruiker in de hoogte te jagen.Marianne Hoppenbrouwers beantwoordt in haar artikel vragen als: Wat is Chemical Leasing eigenlijk? Wat maakt het zo innoverend? Wie komt ervoor in aanmerking en op welke stoffen heeft Chemical Leasing betrekking? Wat zijn de voor- en nadelen en welke rol kan Chemical Leasing in deze turbulente tijden spelen?
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12367
Link to publication: http://www.argusmilieu.be/kennis_info/arguskenniscentrum/thema_s/economie_en_bedrijf/gevaarlijke_stoffen
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gevaarlijke Stoffen.pdf790.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Download(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.