Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1238
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWILLEM, Evelien-
dc.date.accessioned2007-01-11T13:23:18Z-
dc.date.available2007-01-11T13:23:18Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1238-
dc.description.abstractMultiple Sclerose is een auto-immune aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij autoreactieve T-cellen een belangrijke rol spelen. Autoreactieve T-cellen behoren niet alleen tot het immuunsysteem van MS-patiënten, maar zijn ook aanwezig in het normale T-cel repertoire van gezonde individuen waar ze niet automatisch leiden tot auto-immuniteit. Dankzij onder andere perifere regulatoire mechanismen wordt de activatie en expansie van deze pathogene autoreactieve T-cellen in bedwang houden. Eén van die regulatoire netwerken omvat CD8+ regulatoire T-cellen (Tregs). Uit diermodelstudies is gebleken dat een subpopulatie van deze CD8+ Tregs Qa-1 gerestricteerd zijn. Deze cellen zouden specifiek autoreactieve CD4+ T-cellen kunnen onderdrukken die Qa-1 tot expressie brengen. Deze stageperiode was gericht naar de studie van HLA-E gerestricteerde CD8+ T-cellen, het humane homoloog van Qa-1 gerestricteerde CD8+ T-cellen, om een mogelijke rol voor deze regulatoire T-cellen te ontrafelen in MS-patiënten en gezonde controles. In een eerste deel werden HLA-E gerestricteerde CD8+ T-cellen gedetecteerd met behulp van een ex vivo methode, met name Qdm tetrameren. Hieruit bleek dat deze HLA-E/Qdm tetrameren interageren met een klein percentage CD8+ T-cellen via de CD94/NKG2A receptor, maar niet via de TCR, bij zowel gezonde controles als MS-patiënten. In een tweede deel werd de HLAE expressie enerzijds bestudeerd op het celoppervlak van verschillende immunologische subpopulaties met behulp van flowcytometrie. Anderzijds werd op mRNA-niveau de expressie nagegaan met behulp van Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Er werd aangetoond dat HLA-E, in tegenstelling tot Qa-1, op het celoppervlak van rustende NK-, B- en T-cellen tot expressie komt. Vervolgens kon er waargenomen worden dat deze oppervlakte-expressie opgereguleerd werd na activatie en een maximale expressie-niveau bereikte na 24 uur, wat in overeenstemming is met het expressiepatroon van Qa-1. Via een cocultuur systeem van CD8+ T-cellen en geactiveerde CD4+ T-cellen werd in een laatste onderdeel van de stageperiode de proliferatieve respons van de CD8+ T-cellen ten opzichte van CD4+ T-cellen nagegaan. CD8+ T-cellen vertoonden hoge reactiviteit ten opzichte van geactiveerde HLA-E+ CD4+ T-cellen. Er werd slechts een geringe daling van de proliferatie waargenomen indien de CD4+ T-cellen geïncubeerd werden met een antilichaam gericht tegen klassieke MHC klasse I en II moleculen. Verder onderzoek zal moeten aantonen of de proliferatie van deze CD8+ T-cellen HLA-E gerestricteerd is. Onderzoek naar HLA-E gerestricteerde CD8+ regulatoire T-cellen kan hun rol in het ziekteproces ontrafelen en eventueel leiden tot de ontwikkeling van nieuwe en meer specifiek gerichte therapieën voor MS, waaronder T-celvaccinatie. Behandeling met TCV kan namelijk het regulatoire netwerk extra stimuleren, waardoor autoreactieve T-cellen mogelijk onderdrukt kunnen worden.-
dc.format.extent1739387 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonl-
dc.titleDe rol van HLA-E gerestricteerde CD8+ T-cellen in Multiple Sclerose-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages55-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.accessRightsOpen Access-
item.fullcitationWILLEM, Evelien (2006) De rol van HLA-E gerestricteerde CD8+ T-cellen in Multiple Sclerose.-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
willem_evelien1.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 27, 2022

Download(s)

10
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.