Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12867
Title: Recente ontwikkelingen inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de deputatie
Authors: VANHEUSDEN, Bernard 
De Coster, Tom
Issue Date: 2011
Publisher: die Keure
Source: D'Hooghe, David; Deketelaere, Kurt; Draye, Anne Mie (Ed.). Liber amicorum Marc Boes, die Keure, p. 535-559
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12867
ISBN: 9789048610808
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.