Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12890
Title: Na sluiting Fortisgate (eindelijk) opening voor separate opinions?
Authors: NELISSEN, Bart 
Issue Date: 2012
Source: Rechtskundig weekblad, 2011-12 (29), p. 1278-1288
Abstract: Belgische rechters zouden internationaal wel eens tot de meest vereenzaamden van hun ambtsgenoten kunnen behoren. Mogelijke oorzaken van hun onbehagen zijn de invloed die uitgaat van het – op Frans-revolutionaire Verlichtingsleest geschoeide – geheim van de beraadslaging, de inmiddels alomtegenwoordige unus-iudex-rechtspraak, en de symptomatische controverses waarin bevlogen magistraten toenemend verzeild raken. Reeds in een vorige bijdrage in dit tijdschrift sugereerden we in dit laatste verband om bij voorkeur in te zetten op vertrouwensbevordering binnen de justitiële human ressources. Thans bepleiten we in het verlengde een herziening van de heersende opvatting over rechterlijke loyauteit. Separate opinions vormen in dit opzicht een rechtsfiguur waaruit veel lering valt te trekken met het oog op de praktische bevordering van deze herziene loyauteit. Een en ander blijkt overigens reeds in de schoot van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin 'onze' rechter Tulkens zich inspirerend blijft kwijten van haar taak.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12890
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2014
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.