Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12935
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFOUBERT, Petra-
dc.date.accessioned2012-01-12T10:33:44Z-
dc.date.availableNO_RESTRICTION-
dc.date.available2012-01-12T10:33:44Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationArbeidsrechtelijke Annotaties, 2011(1), p. 33-44-
dc.identifier.issn1568-6639-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/12935-
dc.description.abstractIn de zaak Roca Álvarez besliste het Hof van Justitie, op grond van Richtlijn 76/207 inzake de gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers, dat een Spaanse man, werknemer van een uitzendbureau, recht had op ‘borstvoedingsverlof’. Deze beslissing is minder controversieel dan ze op het eerste gezicht lijkt. In de eerste plaats bleek het Spaanse ‘borstvoedingsverlof’ de facto een ‘ouderschapsverlof’ te zijn, toegekend aan ouders (moeders én vaders) van jonge kinderen. Vanuit deze optiek ontwaarde het Hof een discriminatie in het feit dat werkneemsters, moeders van jonge kinderen, een zelfstandig recht op zorgverlof hadden, terwijl werknemers, vaders van jonge kinderen, slechts over een afgeleid recht beschikten (dat wil zeggen op voorwaarde dat de moeder van hun kind ook in loondienst werkte).In de tweede plaats heeft het pleidooi van het Hof voor een gelijk aandeel van mannen in de zorg voor kinderen voorlopig slechts een beperkte impact. In tegenstelling tot wat het geval was in de zaak Hofmann (1984), doet het Hof in Roca Álvarez immers geen uitspraak over een regeling die voorbehouden is aan moeders op grond van hun bijzondere relatie met het kind. Het Hof moest hier enkel een uitspraak doen over een verlofregeling die, hoewel oorspronkelijk voorbehouden aan vrouwen, door de Spaanse wetgeving intussen ook werd toegekend aan mannen (hoewel niet op volledige voet van gelijkheid). In deze zaak werd het Hof dus niet gedwongen een standpunt in te nemen over de vraag of lidstaten hun ruime beoordelingsmarge moeten behouden voor wat betreft regelingen die aan werkneemsters worden voorbehouden op grond van de bijzondere moeder-kindrelatie. Het zijn echter precies deze laatste regelingen die – in de huidige stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie – nog steeds toelaten dat aan werkneemsters de zorg voor jonge kinderen wordt opgedrongen, terwijl aan mannen een gelijk aandeel in de kinderverzorging wordt ontzegd.-
dc.language.isonl-
dc.publisherBJu-
dc.titleWel goed, niet gek. Borstvoedingsverlof voor haar … en voor hem ! HvJ EG 30 september 2010, zaak C-104/09 (Roca Álvarez)-
dc.typeJournal Contribution-
dc.identifier.epage44-
dc.identifier.issue1-
dc.identifier.spage33-
dc.identifier.volume2011-
local.bibliographicCitation.jcatA1-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedArticle-
dc.bibliographicCitation.oldjcatA3-
local.identifier.vabbc:vabb:324524-
item.fullcitationFOUBERT, Petra (2011) Wel goed, niet gek. Borstvoedingsverlof voor haar … en voor hem ! HvJ EG 30 september 2010, zaak C-104/09 (Roca Álvarez). In: Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2011(1), p. 33-44.-
item.fulltextNo Fulltext-
item.accessRightsClosed Access-
item.validationvabb 2013-
crisitem.journal.issn1568-6639-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

36
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.