Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/12948
Title: Het leven zoals het is en zou moeten zijn. De publieke opinie over gelijke kansen in Vlaanderen.
Authors: VALGAEREN, Elke 
Issue Date: 2011
Publisher: Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Abstract: Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid ondervroeg meer dan 2400 inwoners van Vlaanderen over wat zij denken over gelijke kansen in verschillende levensdomeinen. De bestaande ongelijkheid in de samenleving betekent immers niet automatisch dat het brede publiek er van overtuigd is dat bepaalde groepen mensen het moeilijker hebben, laat staan dat ze vinden dat dit onaanvaardbaar is. Op basis van het onderzoek geven we een antwoord op de volgende onderzoeksvragen: Welke invloed hebben kenmerken zoals geslacht, leeftijd of herkomst op de positie die men zelf inneemt in verschillende levensdomeinen? Ervaart men zelf gemiste kansen? Dit doen we enkel voor het levensdomein arbeid. Hoe percipieert het brede publiek de bestaande kansen in de samenleving? We peilen voor een aantal concrete levensdomeinen welke factoren volgens de respondenten een rol spelen bij het bereiken van de goede dingen in het leven: omwille van welke kenmerken krijgt men vandaag volgens de respondent geen gelijke kansen? Dit laat ons toe om na te gaan of de bestaande achterstellingsmechanismen die het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil aanpakken (h)erkend worden door de samenleving. Het vierde perspectief behandelt het leven zoals het zou moeten zijn: van welke factoren vindt men het aanvaardbaar en van welke factoren vindt men het niet aanvaardbaar dat ze de positie in verschillende levensdomeinen beïnvloeden? Welke criteria hanteren mensen wanneer ze een sollicitatie moeten beoordelen? Het onderzoek behelst een breed gamma aan levensdomeinen: onderwijs, arbeid, materiële welvaart, relaties, gezondheid en vrije tijd.
Keywords: gelijke kansen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/12948
Link to publication: http://www.steunpuntgelijkekansen.be/main.aspx?c=*SGK&n=103864&ct=103864
ISBN: 978-90-7727-162-9
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
publicatie Het leven zoals het is en zou moeten zijn - Elke Valgaeren (2011) met cover.pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.