Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13097
Title: Voortgezette Accounting
Authors: MERCKEN, Roger 
Siau, Carlos
Issue Date: 2012
Publisher: Garant
Abstract: Aan een onderneming worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld op het terrein van externe financiële verslaggeving en de daaraan ten grondslag liggende boekhouding. Er komen ook steeds meer mensen in contact met financiële informatie. Om de gegevens juist te interpreteren is een helder inzicht in de materie noodzakelijk. De doelstelling van dit tweeledig werk bestaat erin de lezer meer inzicht bij te brengen in de rol en de werking van een boekhoudkundig systeem en hem meer vertrouwd te maken met de belangrijkste financiële overzichten. Het accent ligt daarbij niet op de boekhoudtechniek als dusdanig, maar op het beheersen van de rapportering in al haar aspecten, om er zo gebruik van te kunnen maken als een doeltreffend en noodzakelijk beleidsinstrument.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13097
ISBN: 9789044128918
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.