Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13131
Title: Er zijn geen geheimen meer in het recht of toch nog enkele … maar hou het stil
Authors: De Becker, Alexander 
Issue Date: 2011
Publisher: Intersentia
Source: Declerck, Charlotte; Foubert, Petra; Ooms, Anne (Ed.). Geheimen in het recht, Intersentia, p. 275-280
Abstract: Het geheim in het recht geeft zich nog niet gewonnen. De geheimhouding van sommige zaken in het recht brokkelt af, maar toch blijft het geheim (en de privacy) een voorname rol spelen. Dit is een gevolg van de continue evenwichtsoefening tussen geheimen ter bescherming van één of meerdere mensen en de belangen van derden en/of de belangen van de overheid. Telkens opnieuw dient een precair evenwicht te worden bereikt en bewaakt. Het blijft een interessante evolutie om te volgen. Algemeen kan worden gesteld dat bepaalde geheimhoudingsverplichtingen in het privaatrecht minder absoluut zijn geworden en dat de overheid (ten gevolge van de openbaarheid van bestuur) minder informatie mag achterhouden dan voorheen. Dit betekent nog niet dat er volledige transparantie bestaat en dat is ook niet de bedoeling.
Keywords: Recht; algemeen; openbaarheid
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13131
ISBN: 978-94-000-0245-6
Category: B2
Type: Book Section
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.