Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13136
Title: Het bestuurlijk toezicht op de verwerving van onroerende goederen door lokale besturen
Authors: DE BECKER, Alexander 
Issue Date: 2012
Publisher: Intersentia
Source: Ghysels, Jan; Palmans, Robert (Ed.). Onteigeningen
Abstract: Ook bij onteigeningen speelt de toezichthoudende overheid een rol. Het betreft een bijzondere vorm van toezicht, die nader wordt bekeken en toegelicht.
Keywords: Bestuurlijk toezicht; Onteigeningen; bestuursrecht; grondwettelijk recht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13136
ISBN: 978-94-0000-285-2
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.