Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13166
Title: 10% biobrandstoffen in België in 2020 ?
Authors: Declercq, Sofie
WITTERS, Nele 
THEWYS, Theo 
Issue Date: 2009
Source: Nieuwsbrief Milieu en Economie, 23(4), p. 13-15
Abstract: De Europese Unie streeft ernaar om tegen 2020 10% biobrandstof bij te mengen. België heeft getracht een eerdere doelstelling (5,75% tegen 2010) via verschillende maatregelen te implementeren. Aangezien België in 2008 minder dan 1% biodiesel heeft bijgemengd lijken deze maatregelen een miniem effect gehad te hebben. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de biodieselmarkt geen eenvoudige markt van vraag en aanbod is en bijgevolg een geïntegreerde aanpak nodig heeft.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13166
ISSN: 0920-6965
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NME2009-4[1].pdf387.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

54
checked on May 25, 2022

Download(s)

24
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.