Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13273
Title: Milieurendement van biovergisting
Authors: MEERS, Erik 
Soetaert, Wim
Vandamme, Erwin
Verstraete, Willy
WITTERS, Nele 
THEWYS, Theo 
Issue Date: 2008
Source: Landbouw & Techniek, 13, p. 40-41
Abstract: De Europese Commissie werkte in januari een bindend voorstel uit : alle EU-lidstaten moeten tegen 2020 een gezamenlijk aandeel van 20% hernieuwbare energie halen. Voor België bedraagt de doelstelling 13%. In 2007 haalden we 2,7%; er is dus nog werk aan de winkel. Het voorstel van de Commissie is consistent met het EU-beleid om de klimaatwijzigingen tegen te gaan en de broeikasgassen te reduceren. Door ondertekening van het Kyotoprotocol verbond de Europese Unie zich ertoe haar CO2-uitstoot met 8% te reduceren ten opzichte van 1990. De Vlaamse landbouw kan haar steentje bijdragen door toepassing van vergisting. Vergisting is de winning van biogas uit biomassastromen zoals mest, nevenstromen uit de voedingsindustrie en energieteelten. Net als aardgas bevat biogas methaan. Bij verbranding in een gasmotor levert dit hernieuwbare gas (groene) elektriciteit en warmte. Wat is echter de energie -en milieuwinst bij de teelt van energiemaïs voor de opwekking van hernieuwbare energie?
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13273
ISSN: 1371-9939
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
landbouw en techniek 1.jpg1.09 MBJPEGThumbnail
View/Open
landbouw en techniek 2.jpg1.17 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 19, 2022

Download(s)

2
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.