Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13304
Title: Verkeersgetuigen. Evaluatie pilootproject provincie Limburg.
Authors: PETERMANS, Ann 
GYSEN, Grete 
Issue Date: 2006
Publisher: Onderzoeksinstituut ArcK
Abstract: Het project Verkeersgetuigen werd ontwikkeld door Provincie Limburg, in opdracht van en met financiële ondersteuning van de Mobiliteitscel van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Verkeersgetuigen confronteert jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs in klasverband met het verhaal van een persoon die als jongvolwassene slachtoffer van een verkeersongeval werd. Deze mensen komen de jongeren op een niet-belerende manier vertellen over hun leven voor het ongeval, het ongeval zelf en de impact die dit gebeuren op hun leven heeft gehad. Via Verkeersgetuigen wil men jongeren sensibiliseren tot het aannemen van informatie over een veilig verkeersgedrag. Verder wil het project jongeren bewust maken van de risico’s op de weg en van de gevolgen die een verkeersongeval kan hebben voor het slachtoffer, maar ook voor zijn of haar omgeving. Tot slot wordt er via het project (indirect) naar gestreefd de mentaliteitsvorming van jongeren met betrekking tot veilig verkeersgedrag te beïnvloeden. Op die manier wordt er (indirect) beoogd om het verkeersgedrag van de jongeren te beïnvloeden, niet door met het vingertje te wijzen maar door hen zelf aan het denken te zetten. In 2006 werd een evaluatie – onderzoek opgezet, met de bedoeling bij de verschillende doelgroepen, die bij het project betrokken waren, na te gaan hoe zij Verkeersgetuigen evalueerden: wat vonden ze van het project? Konden er bepaalde aspecten beter aangepakt worden, of op een andere manier? Om de evaluatie uit te voeren, werden kwalitatieve posttesten (in de vorm van focusgroepen) georganiseerd met leerlingen, schoolverantwoordelijken, de mensen van Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) die de verkeersgetuigen opgeleid en begeleid hadden en tenslotte met de verkeersgetuigen zelf en hun buddies. De deelnemers aan de focusgroepen waren zeer positief over het project. De leerlingen vonden de presentaties boeiend en aangrijpend; zij hadden veel respect voor het feit dat verkeersgetuigen het aandurven hun verhaal voor een klas te komen brengen, en ook voor de manier waarop de verkeersgetuigen hun leven verder zetten na hun ongeval. Ook de schoolverantwoordelijken waren erg tevreden: Verkeersgetuigen vult voor hen een nood in om aan de eindtermen te voldoen. De PHL – begeleiders waren eveneens positief over het project, net als de verkeersgetuigen zelf. Deelname aan dit project geeft hen een zinvolle dagbesteding, zij voelen zich hier nuttig mee. Tijdens de evaluatie – gesprekken werd ook aan de verschillende doelgroepen gevraagd of zij aanbevelingen hadden om het project te verbeteren. Naast de kwalitatieve posttesten werd bij de doelgroep “leerlingen” een beperkte voor- en nameting uitgevoerd aan de hand van een korte vragenlijst, om na te gaan of er bij deze jongeren “iets” van de presentatie was blijven hangen. De vraag was of er een verschil merkbaar zou zijn in de antwoorden die de leerlingen gaven voor en na de presentatie van de verkeersgetuigen. De nameting liet bovendien toe na te gaan wat de leerlingen van de presentatie vonden en in welke mate ze dachten dat dit hen zelf ook zou kunnen overkomen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13304
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verkeersgetuigen-evaluatie pilootproject provincie Limburg.pdf590.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 25, 2022

Download(s)

2
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.