Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13318
Title: Verkeersgetuigen doen jongeren nadenken over hun verkeersgedrag
Other Titles: 'Verkeersgetuigen' makes youngsters think about their traffic behaviour
Authors: PETERMANS, Ann 
Wyckmans, Dries
Issue Date: 2007
Publisher: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Source: Dergent, S. (Ed.). Jaarboek Verkeersveiligheid 2007, p. 21-24
Abstract: Zo'n 8000 Limburgse vijfde- en zesdejaars denken na het bezoek van een verkeersgetuige wel twee keer na vooraleer ze zich op een risicovolle manier in het verkeer begeven. Sinds vorig schooljaar gaan 4 gedreven verkeersgetuigen namelijk op bezoek in de Limburgse secundaire scholen. Ze vertellen er de jongeren op een beklijvende manier hoe een verkeersongeval hun leven drastisch veranderd heeft. Deze aanpak, die de jongeren zelf de link laat leggen van het verhaal van een verkeersslachtoffer naar hun eigen leefwereld en verkeersgedrag, werkt. Tijdens elke getuigenis kun je een speld horen vallen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13318
Category: B3
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verkeersgetuigen Jaarboek VV2007.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.