Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13321
Title: Gelijk oversteken. Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie.
Editors: ACKAERT, Johan 
Van Regenmortel, Tine
Issue Date: 2011
Publisher: Vanden Broele
Series/Report: Burger, Bestuur & Beleid
Abstract: Wie met stedelijke beleidsverantwoordelijken, ambtenaren of ‘mensen uit de sector’ over de multiculturele samenleving praat, krijgt vaak pessimistische verhalen te horen. Nochtans hebben onze gekleurde stadswijken een enorme potentie aan sociaal kapitaal… dat met moeite ontgonnen wordt. Met dit boek beogen de auteurs het debat over de toekomst, de uitdagingen en de kansen van de multiculturele samenleving over het steriele ‘wij/zij’-discours heen te tillen. Ze confronteren de lezer met facetten die amper de voorpagina’s van de kranten halen. Het discours over de multiculturele samenleving, uitsluiting & discriminatie, de situatie op de arbeidsmarkt en uitwisselingen in het dagelijkse sociale leven vormen de vier grote verhaallijnen van deze boeiende uitgave.
Keywords: ethnic cultural minorities; integration policy; migration
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13321
ISBN: 9789049605247
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.