Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13369
Title: L'article 1435 du code civil sous la loupe de la cour constitutionnelle
Authors: DECLERCK, Charlotte 
Issue Date: 2010
Source: Actualit├ęs de droit de la famille, 2011 (1), p. 6-8
Abstract: Deze bijdrage analyseert de vraag in welke mate het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 16 september 2010 een antwoord heeft geboden op de vraag in welke mate de financiering met gemeenschapsgelden van een voorhuwelijkse lening moet worden gerevaloriseerd overeenkomstig artikel 1435 BW.
Keywords: Huwelijksvermogensrecht; Gemeenschapsstelsel; herwaardering van vergoedingsrechten
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13369
ISSN: 2030-5346
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.