Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13373
Title: Over taal gesproken: beheersing en gebruik van Nederlands in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap
Authors: VANCLUYSEN, Kris 
VAN CRAEN, Maarten 
Issue Date: 2011
Publisher: Vanden Broele
Source: Ackaert, Johan; Van Regenmortel, Tine (Ed.). Gelijk oversteken. Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie, p. 175-201
Series/Report: Burger bestuur & beleid
Abstract: In dit hoofdstuk nemen we een aantal aspecten van de taalkennis en het taalgebruik van Turkse en Marokkaanse allochtonen onder de loep. Meer specifiek focussen we op hun kennis en gebruik van het Nederlands. Op basis van de Survey Integratie 2008 gaan we na hoe personen uit de twee gemeenschappen hun kennis en gebruik van het Nederands inschatten en welke factoren een invloed hebben op het kennisniveau en de gebruiksfrequentie.
Keywords: Taalkennis; taalbeheersing; taalgebruik; Nederlands; Marokkaanse allochtonen; Turkse allochtonen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13373
Link to publication: www.uitgeverij.vandenbroele.be
www.burgerbestuurbeleid.be
ISBN: 9789049605247
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.