Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13376
Title: Biomassapotentieel van energiegewassen op licht vervuilde landbouwgronden: Gevalstudie uit de Belgische Kempen
Authors: Schreurs, Eloi 
Voets, Thomas 
Thewys, Theo 
Issue Date: 2012
Source: Nieuwsbrief Milieu & Economie, 26 (1), p. 11-12
Abstract: Gezien de hoge nood aan biomassa voor groene energieproductie bestaan er mogelijk opportuniteiten bij het telen van energiegewassen op licht vervuilde landbouwgronden. Dit kan een jaarlijkse biomassastroom van bijna 18 000 ton opleveren. Als men kiest voor gewassen met remediĆ«rende capaciteiten, is het bovendien mogelijk om binnen 42 jaar de concentratie aan cadmium bij 87% van de vervuilde landbouwgronden terug te brengen tot aan de Vlaamse richtwaarde.
Keywords: Biomassa; potentieel; energiegewassen; hernieuwbare energie; vervuiling; landbouw; Kempen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13376
ISSN: 0920-6965
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.