Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13387
Title: De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling
Editors: Casman, Hélène
Declerck, Charlotte 
Issue Date: 2012
Publisher: Intersentia
Abstract: Op 14 september 2011 werd de wet houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet treedt op 1 april 2012 in werking. De bijdragen in dit boek lichten de verschillende facetten van deze hervorming toe en duiden de knelpunten voor de praktijk aan. Zo overlopen Charlotte Declerck en Sven Mosselmans de verschillende stappen in de hervormde vereffeningsprocedure. Patrick Hofströssler gaat na in welke mate de rol van de rechter, de notaris-vereffenaar en de advocaat gewijzigd is. Hélène Casman analyseert nauwgezet de bepalingen inzake de schatting van de goederen, de verdeling in natura en de kavelvorming. André Michielsens belicht de bepalingen inzake de gerechtelijke verkoop van onverdeelde goederen. Ten slotte gaat Sven Mosselmans uitgebreid in op de regels van het overgangsrecht.
Keywords: Familiaal vermogensrecht; gerechtelijke vereffening en verdeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13387
ISBN: 978-94-0000-292-0
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.