Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13398
Title: Schets van het familiaal vermogensrecht
Authors: Pintens, Walter
DECLERCK, Charlotte 
Vanwinckelen, Koen
Issue Date: 2012
Publisher: Intersentia
Abstract: Dit boek verduidelijkt de algemene beginselen van het familiaal vermogensrecht. Zelfs de meest elementaire beginselen kunnen niet worden uiteengezet zonder de lezer enigszins vertrouwd te maken met een aantal vaktechnische begrippen en technieken. Om het kleinste en eenvoudigste praktijkgeval op te lossen, is meestal een combinatie van algemeen inzicht en detailkennis vereist. De kernmateries worden dan ook grondig uiteengezet, zodat de lezer zich met een aantal onontbeerlijke technische regels vertrouwd kan maken. Slechts op deze wijze kan een elementaire kennis van het vakgebied worden verworven. Het boek is toegankelijk geschreven en is opgezet als een inleiding tot het familiaal vermogensrecht. Het werk richt zich niet alleen tot de bachelorstudent,maar ook tot de jurist die niet zo vertrouwd is met het familiaal vermogensrecht en de niet-jurist zoals de accountant of de fiscalist die zich met de materie vertrouwd wil maken. De lezer wordt ingeleid in de verschillende sectoren van het familiaal vermogensrecht: het huwelijksvermogensrecht, de schenkingen en het erfrecht met inbegrip van de testamenten. U vindt er een antwoord op vragen als: Wat gebeurt er met de gezinswoning na echtscheiding? Kan men op een gedane schenking terugkomen? Hoe wordt de reserve beschermd?
Keywords: Familiaal vermogensrecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13398
ISBN: 978-94-0000-281-4
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.