Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13401
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBAEKELAND, Christophe-
dc.date.accessioned2012-03-14T15:00:59Z-
dc.date.available2012-03-14T15:00:59Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationD'Hooghe, D.; Deketelaere, K.; Draye, A. (Ed.). Liber Amicorum Marc Boes, p. 283-302-
dc.identifier.isbn978-90-4861-080-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/13401-
dc.description.abstractDe wetgever definieert nergens het begrip "administratieve overheid". Voor een invulling van artikel 14, § 1 RvS-Wet verwijzen we naar de criteria die het Hof van Cassatie vooropstelt in zijn rechtspraak. Aldus stelt het Hof dat " Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende macht, zijn in beginsel administratieve overheden in de zin van dit artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden, meer bepaald door de eigen verplichtingen tegenover anderen eenzijdig te bepalen of door verplichtingen van die anderen eenzijdig vast te stellen". Uit deze omschrijving vloeien zowel positieve als negatieve criteria voort. De positieve verplichtingen vallen verder onder te verdelen in organieke en functionele voorwaarden. Eén van de functionele voorwaarden is de vereiste dat een instelling belast moet zijn met een openbare dienst om te kunnen worden gekwalificeerd als een administratieve overheid in de zin van artikel 14, § 1 RvS-Wet. Deze bijdrage is drieledig van aard en heeft als doel om enkele bedenkingen ter zake te formuleren. Vooreerst onderzoeken we of het begrip "openbare dienst" inhoudelijk enigszins kan worden ingevuld. Dit vereist een voorafgaande omschrijving van het "algemeen belang". Vervolgens gaan we na welke aspecten van een taak van algemeen belang een administratieve overheid kan behartigen.tot slot bespreken we de gevolgen wanneer een instelling in de zin van artikel 14, § 1 RvS-Wet een taak vervult die een inbreuk impliceert op de (grond)wettelijke bevoegdheidsverdeling.-
dc.language.isonl-
dc.publisherDie Keure-
dc.titleEnkele bedenkingen bij de functionele openbare dienst van een "administratieve overheid"-
dc.typeBook Section-
dc.relation.edition2011-
local.bibliographicCitation.authorsD'Hooghe, D.-
local.bibliographicCitation.authorsDeketelaere, K.-
local.bibliographicCitation.authorsDraye, A.-
dc.identifier.epage302-
dc.identifier.spage283-
local.bibliographicCitation.jcatB2-
local.publisher.placeBrugge-
local.type.refereedRefereed-
local.type.specifiedBook Section-
dc.bibliographicCitation.oldjcatB2-
local.bibliographicCitation.btitleLiber Amicorum Marc Boes-
item.fullcitationBAEKELAND, Christophe (2011) Enkele bedenkingen bij de functionele openbare dienst van een "administratieve overheid". In: D'Hooghe, D.; Deketelaere, K.; Draye, A. (Ed.). Liber Amicorum Marc Boes, p. 283-302.-
item.fulltextNo Fulltext-
item.accessRightsClosed Access-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

10
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.