Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13407
Title: Overheidsopdrachten, zakengeheimen, vertrouwelijke stukken en de Raad van State: de leemte is niet meer
Authors: DE RIDDER, Sammy 
Issue Date: 2011
Publisher: Intersentia
Source: Declerck, Charlotte; Foubert, Petra; Ooms, Anne (Ed.). Geheimen in het recht, p. 131-154
Abstract: Eerst wordt kort ingegaan op het begrip “zakengeheim”. Vervolgens wordt de bescherming van de vertrouwelijkheid van het zakengeheim behandeld. Daarna wordt de rechtspraak met betrekking tot de bescherming van het zakengeheim voor de Raad van State in kader van de gunning van overheidsopdrachten, die geleid heeft tot het het koninklijk besluit van 25 juni 2011, nader bekeken. Tot slot zal er even worden stilgestaan bij de nieuwe wijzigingen in de procedureregeling van de Raad van State.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13407
ISBN: 978-94-000-0245-6
Category: B2
Type: Book Section
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.