Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13411
Title: "De ‘War on Terror’ en het journalistiek bronnengeheim: droomhuwelijk of (v)echtscheiding?"
Authors: BAEKELAND, Christophe 
Issue Date: 2011
Publisher: Intersentia
Source: Declerck, Charlotte; Foubert, Petra; Ooms, Anne (Ed.). Geheimen in het recht, p. 155-184
Abstract: De aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en op het Pentagon leidden ertoe dat de Europese Unie de 'War on Terror' als een topprioriteit begon te beschouwen en haar beleid dienaangaande sneller ontwikkelde. Het gevolg is een reeks van maatregelen die moet toelaten om terrorisme of de dreiging daartoe zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Dat sommige fundamentele rechten en vrijheden hiervoor (tijdelijk) moeten sneuvelen, wordt als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Dat de media een rol spelen in deze strijd tegen terrorisme en de wijze waarop deze wordt gevoerd, hoeft geen betoog. De vraag rijst in welke mate deze oorlog de positie van de media in het algemeen en de bescherming van het journalistiek bronnengeheim in het bijzonder aantasten. In deze bijdrage gaan we kort in op de maatregelen die de 'War on Terror' kenmerken. Vervolgens onderzoeken we welke impact (een dreigend gevaar van) een terroristisch opzet kan hebben op de principiële anonimiteit van de journalistieke bronnen. Wie verdient voorrang en onder welke voorwaarden, de media of de overheid die handelt in functie van het algemeen belang.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13411
ISBN: 978-94-000-0245-6
Category: B2
Type: Book Section
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.