Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13415
Title: “Het gezamenlijk aanbod van art. 71 WMPC en het Europese recht: conformiteit of diversiteit?”
Authors: Baekeland, Christophe 
Issue Date: 2011
Source: Le Droit des affaires, 2011 (1), p. 59-90
Abstract: Met het arrest VTB-VAB en Galatea van 23 april 2009 veroorzaakte het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een copernicaanse revolutie. De Belgische regeling betreffende het gezamenlijk aanbod bleek niet in overeenstemming te zijn met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (ROH). Ten gevolge hiervan besloot België om de Wet handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WMPC) te herbekijken. Deze oefening vertaalde zich in de nieuwe Wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC). In deze bijdrage onderzoeken we de draagwijdte van de ROH en de interpretatie die de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geeft aan koppelverkoop. Een grondige analyse van de arresten VTB-VAB en Galatea, Plus, Polska en Mediaprint is hierbij onontbeerlijk. Deze onderzoeksresultaten leiden tot het antwoord op de vraag of de nieuwe Belgische regeling met betrekking tot het gezamenlijk aanbod in de zin van art. 71 WMPC conform is met het Europese recht.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13415
ISSN: 0768-2972
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2012
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baekeland-het gezamenlijk aanbod.pdf
  Restricted Access
632.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 18, 2022

Download(s)

8
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.