Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/13421
Title: Transnationale activiteiten en sociaal-culturele integratie: verenigbaar of niet?
Authors: Vancluysen, Kris 
Van Craen, Maarten 
Issue Date: 2011
Publisher: Vanden Broele
Source: Ackaert, Johan; Van Regenmortel, Tine (Ed.). Gelijk oversteken. Een staalkaart van onderzoeksbevindingen rond integratie, p. 203-225
Series/Report: Burger bestuur & beleid
Abstract: In Vlaanderen bestaan er nauwelijks gegevens over de relatie tussen de transnationale activiteiten van allochtonen en hun sociaal-culturele integratie. Dit hoofdstuk is een aanzet om die leemte op te vullen. Concreet onderzoeken we de relatie bij Marokkaanse en Turkse allochtonen. We doen dit op basis van data van de Survey Integratie 2008.
Keywords: Transnationale activiteiten; integratie; Marokkaanse allochtonen; Turkse allochtonen, transnationalisme
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/13421
Link to publication: www.uitgeverij.vandenbroele.be
www.burgerbestuurbeleid.be
ISBN: 9789049605247
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.